Групово обучение

Присъединете се към нашето музикално общество и развийте своите вокални умения заедно с други!

Груповите ни занятия предлагат уникална възможност за учене и социализация чрез пеене. Те са идеални за развиване на музикалните умения в подкрепяща и стимулираща среда.

Класовете се диференцират по възраст, както следва:

4-8 г.

9-13 г.

14 – 18 г.

 Фокус на обучението:

  • Групови певчески упражнения: Подобряване на гласовата техника и увереност чрез колективни занятия
  • Учене на песни и мелодии: Изучаване и изпълнение на песни в група, като се насърчава творческият подход и сътрудничеството
  • Комплексни вокални техники: Научете напреднали вокални техники и стилове на пеене в групова среда.
  • Групови проекти и представяния: Създаване и изпълнение на музикални проекти, които развиват вокалните и сценичните умения.
  • Хореография (като част от групово занимание)
  • Сценично поведение
  • Усвояване на микрофонна техника
  • Подготовка за участие в конкурси, фестивали и други професионални прояви

ВОКАЛНА ФОРМАЦИЯ „ДА“

Вокална формация ДА се състои от тийн изпълнители, селектирани от груповите или индивидуалните класове